Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady udzielania pomocy pedagogiczno - psychologicznej uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Załącznik do Statutu ZSCKR w Sejnach Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22.11.2012r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZSCKR IM. S. STASZICA W SEJNACH Rozdział I Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej § 1 Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół...

Regulamin przyznawania pomocy stypedndialnej dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Załącznik do Statutu ZSCKR w Sejnach Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 20 grudnia 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W SEJNACH Sejny 2012r REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY STYPENDIALNEJ...

Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Załącznik do Statutu ZSCKR w Sejnach. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 listopada 2012 r. REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W SEJNACH Cel i zadania warsztatów szkolnych Warsztaty Szkolne są powołane do realizacji zajęć praktycznych, a ich podstawowym...

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli w ZSCKR im. S. Staszica w Sejnach Wstęp. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw jest zapisane w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa w szkole i zasad jej funkcjonowania. 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004...

Regulamin oceny pracy nauczyciela Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Zarządzenie nr … Dyrektora ZSCKR w Sejnach z dnia .......... r. w sprawie regulaminu oceniania pracy nauczycieli Ocena dokonywana jest na zasadach określonych w art. 6a Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu...

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Załącznik do Statutu ZSCKR w Sejnach Uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 22.11.2012r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. STASZICA Działając na podstawie art.43 ust.2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. nr 95 poz.425 z późniejszymi zmianami) Rada Pedagogiczna...

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach Zasady korzystania z wypożyczalni: Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego po okazaniu dowodu tożsamości. Wypożyczalnia udostępnia...

Regulamin Biblioteki Szkolnej ZSCKR im. Stanisława Staszica w Sejnach

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach Zasady korzystania z wypożyczalni: Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego po okazaniu dowodu tożsamości. Wypożyczalnia udostępnia...